Fork CMS meetup: 03/09/2011

Zaterdag 3 september organiseren we "Fork CMS Day" te Gent, een namiddag waarin we zo veel mogelijk praktische en technische informatie trachten te geven over Fork CMS.

We hopen je hiermee meteen een kickstart te kunnen geven zodat je snel zelf kan beginnen met het ontwikkelen van websites op Fork CMS. We plannen dit te doen in een aantal verschillende sessies, waarbij we eerst aanvatten met een algemene inleiding (geen voorkennis vereist!), gevolgd door gesplitste simultane tracks voor developers en een voor designers, waarna we opnieuw gezamenlijk afsluiten. Op deze manier maak je op een heel efficiënte manier kennis met wat Fork CMS je te bieden heeft, wat de mogelijkheden zijn en wat er technisch reeds allemaal voor je voorzien is, zonder zelf gans de codebase te gaan doorspitten.

Gedurende de namiddag is steeds drank ter beschikking, de avond gaan we tegemoet met een bestelling bij de lokale pizzaboer.
Deze Fork CMS Day is uiteraard kostenloos. Praktische informatie omtrent de locatie en het programma vind je op www.forkmeetup.be.

Schrijf je alvast in op www.forkmeetup.be en noteer het in je agenda, we hopen alvast van harte je te kunnen verwelkomen!