Howto create a frontend widget

  • Written by Tijs Verkoyen on Monday 19 September 2011
  • 8 comments

Because of the lack of documentation, and multiple people were asking how to execute custom code on the frontend, I wrote a brief howto on creating widgets on the frontend.

Widgets are items you can link to a block on a page. An example of a widget is a content-block. In this article we'll explain how to create your own widget that shows the last 5 tweets of your Twitter-account. We assume you have the basic fork installation covered.

Read More

Fork Meetup round up

  • Written by Tijs Verkoyen on Sunday 4 September 2011
  • 4 comments

When we started thinking about organizing an event where people interested in Fork CMS could meet the people that are currently working on Fork, or where people could learn how to use Fork, we thought it would be a small event, 20-30 people tops. But when we opened up the subscription form we were overwhelmed with subscriptions (70+). We even had to close the subscriptions early because the venue was too small.

Read More

Fork CMS meetup: 03/09/2011

Zaterdag 3 september organiseren we "Fork CMS Day" te Gent, een namiddag waarin we zo veel mogelijk praktische en technische informatie trachten te geven over Fork CMS.

We hopen je hiermee meteen een kickstart te kunnen geven zodat je snel zelf kan beginnen met het ontwikkelen van websites op Fork CMS. We plannen dit te doen in een aantal verschillende sessies, waarbij we eerst aanvatten met een algemene inleiding (geen voorkennis vereist!), gevolgd door gesplitste simultane tracks voor developers en een voor designers, waarna we opnieuw gezamenlijk afsluiten. Op deze manier maak je op een heel efficiënte manier kennis met wat Fork CMS je te bieden heeft, wat de mogelijkheden zijn en wat er technisch reeds allemaal voor je voorzien is, zonder zelf gans de codebase te gaan doorspitten.

Gedurende de namiddag is steeds drank ter beschikking, de avond gaan we tegemoet met een bestelling bij de lokale pizzaboer.
Deze Fork CMS Day is uiteraard kostenloos. Praktische informatie omtrent de locatie en het programma vind je op www.forkmeetup.be.

Schrijf je alvast in op www.forkmeetup.be en noteer het in je agenda, we hopen alvast van harte je te kunnen verwelkomen!

Read More